Thiết kế hồ sơ năng lực công ty nội thất chuyên nghiệp:

Hiện nay các doanh nghiệp nội thất đang cạnh tranh cả về sản phẩm và hình ảnh. Thiết kế một cuốn Hồ sơ năng lực công ty nội thất chuyên nghiệp giúp làm nổi bật doanh nghiệp bạn với hàng trăm doanh nghiệp đối thủ. Profile là một trong những tài liệu Marketing quan trọng bậc nhất. Nó thể hiện quy mô công ty, năng lực nhân sự, năng lực tài chính, năng lực thi công…của doanh nghiệp.

Nội dung cơ bản của một cuốn Profile công ty nội thất: