20
Th8

Xây dựng logo và hồ sơ năng lực hiệu quả: cần đổi mới những gì?

Trong năm 2015 có thể chứng kiến nhiều sự thay đổi lớn về diện mạo thương hiệu của Google, Pepsi, Coca Cola… Thiết kế luôn đóng vai trò quan...

Xem chi tiết...